Meny
Tilbake
06.04.2013 12:13 - oppdatert 30.06.2014 10:26

Rittregler UngdomsBirken sykkel

UngdomsBirken sykkel blir arrangert etter NCF's regler.

Deltakerne er pliktig til å ha synlig startnummer som festes på styret. Godkjent hjelm er påbudt. Det er forbudt å starte på en annens nummer. Legitimasjon kan bli avkrevd ved tvil.

Deltakere som ikke følger rittreglene kan bli diskvalifisert.

All påmelding er bindende. Ingen del av startkontigenten vil bli refundert selv om
den påmeldte av ulike årsaker ikke kan delta.

Ryggsekk
Alle deltakere må bære sekk som skal veie minst 1,5 kg under hele rittet og ved målgang. Sekken bør inneholde ekstra klær, mat, drikke, verktøy, slange og lappesaker. Sekken skal bæres på ryggen under hele rittet. Kontroll av vekt og innhold blir gjennomført. Rytterne er selv ansvarlig for at sekken ikke er for lett ved målgang.

Avlysning
Ved avlysning av rittet før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

load articles
Generalsponsor:
Webkamera
Webkamera