Meny
Tilbake
11.04.2013 09:12 - oppdatert 26.06.2017 13:50 Startordning UngdomsBirken sykkel

Nyhet i 2017 - masterstart
På UngdomsBirken sykkel vil det i 2017 være masterstart. Dette gjør vi  fordi løypa er smal i starten og har noen krappe svinger - da unngår vi uhell og trengsel før feltet har strukket seg ut.

Organisering av starten

  • Syklistene stiller seg opp på vanlig måte til start i angitt pulje og klasse.
  • Speaker informerer deltagerne i startfeltet
  • ATV kjører foran i rolig tempo. Dommer med flagg påser ser at alle er med og at det ikke er noen uhell i starten.
  • Når kortesjen svinger av fra Sigrid Undsetsvei og inn Fossvegen, svinger ATVén  raskt inn til høyre på P-plass og dommer vinker flagget som signal på at nå har starten gått og tiden begynner å løpe. 

Startfeltet deles inn i 2 puljer i hver klasse

Påmeldingsfrist for kvalifisering til pulje 1 er 14. august 2017
For å få mulighet til kvalifisering og start i pulje 1 må deltakeren være påmeldt senest 14. august 2017. Alle som melder seg på etter denne dato må starte i pulje 2 uansett resultater. Deltakere som er kvalifisert til pulje 1 og påmeldt senest 14.august blir flyttet til pulje 1 i løpet av uke 33. Startkort vil være tilgjengelig på Min Side i slutten av uke 33.

Pulje 1 - for de mest aktive og erfarne deltakerne

  • Kvalifisering til pulje 1 foretas fra utvalgte ritt i NorgesCup terreng rundbane- og maraton 2017. Dette gjelder ritt som arrangerer aktive klasser for M/K 11-12,13-14 og 15-16 som en del av NC-arrangmentet, og hvor løypa er en terrengteknisk løype lik eller tilsvarende den de voksne sykler.
  • Kvalifisering beregnes ut fra UngdomsBirken sykkel sine aldersklasser. Dvs i 13-14-års klassen vil 13-åringene kvalifiseres til 13-års klassen i UngdomsBirken sykkel, og 14-åringene til 14-års klassen. Resultatlisten fra NC vil altså splittes pr. alderstrinn.
  • Ca 1/3 beste i de ulike aldersklassene på resultatlista fra de utvalgte kvalifiseringsritt er kvalifisert til pulje 1. Deltakere som er kvalifisert til pulje 1 ut fra kvalifiseringsritt vil se det på egne lister i tabellen fortløpende ettersom rittene blir avholdt.
  • Etter påmeldingsfristen 14.august fylles pulje 1 opp utfra resultatlisten fra UngdomsBirken sykkel 2016.
  • For klasse J/G 12 år gjelder kun kvalifisering fra kvalifiseringsrittene i og med at de ikke har resultater fra UngdomsBirken sykkel 2016.
  • Oversikt Kvalifiseringsritt

Inndeling av startfelt
Startfeltet i hver klasse deles inn i to puljer og merkes med pulje 1 og pulje 2. Startnummer i pulje 1 merkes med rødt og startnummer i pulje 2 merkes med grønt.

Når deltakeren går inn i startfeltet må sykkelen være med. Det er ikke mulig å sette ifra seg sykkelen for så å gå ut igjen av startfeltet.

Startfelt til G16 åpner ca 10 minutter før starten går. Øvrige startfelt åpner umiddelbart etter at foregående start har gått. 

Se starttider og klasseinndelinger

load articles
Generalsponsor:
Webkamera
Webkamera