Meny
Tilbake
Artikkelbilde
shadow shadow
Tekst: Randi Bolstad, Foto: Geir Olsen 15.03.2017 13:01 - oppdatert 14.03.2018 14:45

Hold Birken ren

Hjelp oss med å holde Birken ren - ta med søppel til nærmeste matstasjon

Vær så snill - hjelp oss med å holde Birken ren!
Til tross for gjentatte oppfordringer om å ikke kaste avfall, opplever vi dessverre at det fortsatt kastes mye geltuber og emballasje i de tidlige puljene. Vi fikk mange reaksjoner på dette etter rennet i 2017, så vår oppfordring er: Vær så snill – ta dette på alvor. I år er det 80-års jubileum – det var ikke mange geltuber i 1932.

Mye avfall = skaderisiko
Vi opplever at det kastes mye emballasje – geltuber, sportsernæring o.l i traseen utenom matstasjonene. Når dette skjer i utforkjøringene, innebærer det også en skaderisiko for andre deltagere i tillegg til at du forsøpler.

Nulltoleranse for forsøpling i traseen
Det er nulltoleranse for forsøpling i traseen. For å unngå forsøpling av traseen ber vi alle om å bruke oppsatte søppelnett på matstasjonene. Registrert forsøpling i og langs traseen kan bli straffet med 15 minutter tillegg i tid. Det er kontrollposter langs løypa.

Naturreservat
Birkebeinerløypa går gjennom Hemmeldalen naturreservat fra Dølfjellet til Nysetra, et stort villmarkspreget område som er spesielt viktig for villreinen

Verneområdet omfatter et areal på 250 km² i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner i Hedmark fylke og er dermed fastlands-Norges største naturreservat.

Å ta vare på disse viktige leveområdene for villreinen er et særlig viktig formål med vernet. Hemmeldalen naturreservat er også viktig i forhold til å bevare et mangfold av sårbare naturtyper med tilhørende plante- og dyreliv.

Som deltaker i Birkebeinerrennet har nettopp du et ansvar for at dette området skal se like fint ut i årene som kommer. Følg derfor Birkens retningslinjer for håndtering av avfall.

 

Vær en miljøvenn og hold Birken ren ved å ta med søppel til nærmeste matstasjon. God tur over fjellet!

load articles
Generalsponsor:
Webkamera
Webkamera