Nyheter

GLØR og Birken sammen om "Ren kjærlighet til Birken"

glør og Birken

Foto:  Jean-Francois Gehin fra Birken, Hege Bræin Furuli, markeds-og salgsrådgiver og Per Bakken, salg og markedssjef- begge fra GLØR partner AS.

GLØR og Birken sammen om miljøsatsning

GLØR er Birkens gode partner på avfallshåndtering under arrangement. -Birken er nå miljøsertifiserte og det betyr at vi i enda større grad må samarbeide og lage en helhetlig plan på hvordan vi sorterer og plasserer avfallsdunker og containere, sier Hege Bræin Furuli, markeds-og salgsrådgiver hos GLØR partner AS.

I forkant av løpefestivalen har GLØR vært på befaring på alle arenaer, satt opp en oversikt på hvor det er strategisk smart å sette ut avfallsdunker og containere. - Vi i GLØR skal legge til rette for at det skal være så enkelt og tydelig som mulig for alle som deltar. Vi skal håndtere avfallet på en best mulig måte og vise at vi tar rollen på alvor. Vi er en stolt samarbeidspartner av Birken, sier Per Bakken, salg og markedssjef- begge fra GLØR partner AS.

-Det har aldri vært så mange synlige og merkede avfallsdunker under tidligere arrangement, det er nå opp til deltagerne å kaste avfallet i riktige nett- og dunker plassert rundt på Birkens arenaer.  Dunkene er merket med matavfall, glass og hermetikk, papp, treverk, plast, restavfall.

-Vi stiller større krav til de frivillige som håndterer avfallet ute på matstasjonene, sier Espen Granli, ansvarlig for forpleining i Birken. I tillegg har vi miljøverter som følger opp i målområdet.

Hva skjer med avfallet?

-Alle avfallsdunkene kjøres ut med biler som går på biogass- som igjen er laget av det matavfallet som vi har samlet inn fra husholdninger og næringslivet i Mjøsområdet, forteller Hege fra GLØR.

Matavfallet blir også til våtgjødsel og til jord, plasten blir ny plastfolie, treverket blir kvernet og blir til ny energi og papp blir til ny papp.

-Vi ser at avfallet har gått ned pr. deltager de siste årene, det går riktig vei, men vi må jobbe kontinuerlig med forbedring for at vi kan kalle oss en foregangsarrangør innen bærekraft, sier Jean i Birken.

Vær en Birkenvenn

– Deltakerne, partnere og de frivillige er nøkkelen til å lykkes her. Når vi stiller disse kravene om bærekraft til oss selv, forventer vi det samme av våre funksjonærer, deltakere og samarbeidspartnere. Da må vi tilrettelegge slik at de kan bli gode på det vi ber dem om, avslutter Gehin.

Til alle Birkens deltagere: Vær en Birkenvenn, ta med avfallet ditt og kast det i riktig avfallsdunk!

Les mer om den nye miljøsatsingen til Birken

 

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen