Nyheter

Birkenfest i covid19-stil

Birken ski 16.3 2019  _75

Nå åpner påmelding til Birkebeinerrennet og Birkebeinertrippelen, og førstemann til mølla gjelder.

Av: Ingeborg Scheve

Selv om det er vanskelig å forutse hvordan koronapandemien vil utvikle seg og hvilke retningslinjer og restriksjoner som vil gjelde til neste år, er Birken nå i gang med å legge en solid grunnplan for gjennomføringen av neste års arrangementer.

– Det som er helt sikkert, er at vi gjør alt for å gjennomføre Birken-arrangementene i 2021 på en ansvarsfull og sikker måte, og med skikkelig Birkenstemning. Så vår oppfordring til alle er å fortsette å trene, sette seg mål og drømme om å gå Birken, enten det er for første eller førtiende gang, sier Eirik Torbjørnsen, som er daglig leder i Birken AS.

Han vet at det er mange som har savnet Birken i år, og at Birken er et viktig treningsmål og motivasjonsfaktor for svært mange. Det er et ansvar Birken både er stolt av og tar seriøst.

– Vi har god dialog med både nasjonale og lokale helsemyndigheter, og vi er i en prosess nå for å finne løsninger på hvordan vi kan tilpasse våre arrangementer til de reglene som gjelder, slik at vi kan ønske flest mulig velkommen til Rena og Lillehammer i mars, sier Torbjørnsen.

Birkenfest i covid19-stil
Birken er nå i en grundig prosess for å sørge for at Birkenarrangementene 2021 blir gjennomført på en trygg måte og i henhold til alle gjeldende smittevernregler og nasjonale restriksjoner.

Birken tok en prat med Sølvi Amundsen Aas, som har ansvaret for det sportslige og operative under Birken Skifestival om hvordan Birken ser for seg gjennomføringen av Birkebeinerrennet og Birken Skifestival i helga 19.-21. mars 2021. 

Se detaljer om påmelding, datoer og endringer for 2021 nederst i saken.

Hvor mange deltakere kan dere åpne for på hver av arrangementsdagene?
– Det er litt vanskelig å kunne si noe konkret om det akkurat nå. Myndighetene har en strategi om en gradvis gjenåpning og har nå åpnet opp for flere kohorter som kan delta på arrangement, så lenge disse kohortene ikke kommer i kontakt med hverandre. Antall per kohort kan bli endret, det samme gjelder hvor mange kohorter man kan ha på en arena samtidig.

Hvilke scenarier ser dere for dere for skifestivalen?
– Det er jo ikke så lett å vite hvordan koronasituasjonen vil være i mars og hvilke restriksjoner som vil gjelde da. Derfor jobber vi med flere scenarier. Men det som har vært viktig for oss er at vi har kommet i gang med planleggingen mye tidligere enn i fjor. Da hadde vi tatt høyde for vesentlige smitteverntiltak, men så kom nedstengingen av landet som en overraskelse like før vi skulle arrangere Birkebeinerrennet.

Hvilke alternativer har dere vurdert og hvordan landet dere på den modellen dere legger opp til nå med alle arrangementer i løpet av tre dager på samme helg?
– Det vi tenker er at hver kohort blir en pulje. Ved å legge opp til et godt tidsintervall mellom hver pulje i stedet for fem minutter slik det er nå, så vil det bli svært liten grad av forbipasseringer i lys av den skal den seedingordningen vi har.

Hvordan kan dere sørge for avstand på start?
– Vi planlegger å ha startnummerutdeling ved start på Tingstadjordet, og at det da blir et stort telt der hvor deltakerne går inn, blir spritet, viser startkortet og får hentet startnummer, og at de går ut på andre siden der de kan legge på festesmøring, teste ski, levere bagasje og gjøre de siste forberedelsene sine før de går til sin startsluse. Så går starten, og vi kan gjøre klart for neste kohort. Da vil ingen av kohortene komme i kontakt med hverandre. 

Underveis på matstasjonene?
– Vi har allerede gode rutiner på å dele ut mat og drikke til deltakerne på matstasjonene våre, deltagerne skal ikke forsyne seg selv, så det tror jeg skal gå bra. Dersom det er krav om munnbind eller andre ekstra tiltak som er påkrevd i mars, får vi vurdere det når det eventuelt blir aktuelt.

Hvordan skal dere håndtere løperne etter målgang?
– Ved målgang må vi ikke legge opp til for mye aktiviteter, men sørge for at deltakerne kommer i mål, får i seg noe og får bagasjen sin, og at de kommer seg videre derifra, slik at ikke løpere fra ulike kohorter kommer i kontakt med hverandre. Derfor vil det ikke bli spisesteder å gå inn, men heller food trucks og pølsebu-varianter. Vi vil oppfordre til at deltakerne legger opp til å dusje når de kommer dit de skal, enten de skal overnatte på hytter eller hoteller, eller de skal hjem til seg selv.

Hvilke planer har dere for transport og logistikk til og fra start og mål?
– Vi har jo alltid oppfordret til å reise kollektivt, men nå må vi oppfordre til at folk i størst mulig ordner seg med å bli kjørt til start og hentet i mål. At lag kjører egne lagbusser fra samme klubb eller lokalmiljø har det alltid vært mye av i forbindelse med Birkebeinerrennet, eller at vennegjenger som går Birken sammen ordner med samkjøring og for eksempel setter igjen en bil på Lillehammer.

Det er ennå ikke avgjort om de andre Birken-arrangementene kan gjennomføres. Hva vil dere gjøre for de som hadde gledet seg til StafettBirken, SkøyteBirken, HalvBirken og TurBirken? Hvor sannsynlig er det at dere får på plass disse?

StafettBirken utgår i 2021, siden det er et arrangement hvor alt foregår på en arena og fokuset er på det sosiale og kosen etterpå.  UngdomsBirken har i tillegg til Birkebeinerrennet prioritet. De øvrige arrangementene må vi ta en nærmere vurdering av når vi nærmer oss mars.

Meld deg på

--

Detaljene
Påmelding til Birkebeinerrennet 2021 åpner 4. november. I første omgang legges det ut plasser til Birkebeinerrennet og Birkebeinertrippelen.

UngdomsBirken forventes altså gjennomført søndag 21. mars, men her vil påmeldingen åpne senere.

I 2021 vil du som påmeldt få en garanti om 100% refusjon av startkontingent eller overflytting til neste år, dersom covid 19 fører til avlysning eller en begrensning som fører til at du ikke får startplass.Endelig beslutning om løyper, dager, logistikk og antall deltakere tas i god tid før Birkebeinerrennet 20. mars.

Som et supplement til arrangementshelga, ser Birken også på muligheten for en QR-Birken i renntraseen i februar/mars hvor du får godkjent din deltagelse, etter mal fra SommerBirken på sykkel og HøstBirken i september-oktober.  

Dette er Birken Skifestival 2021:

  • Dato for Birken Skifestival 2021 er 19.-21. mars
  • Alle arrangement i Birken Skifestival gjennomføres på en helg, ikke to helger som tidligere
  • UngdomsBirken ski flyttes til søndag 21. mars
  • Med Covid-19 restriksjoner utgår StafettBirken på grunn av format og arenaforhold
  • Ingalåmi arrangeres av Lillehammer Skiklub
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen