Nyheter

Frivillighetspris til Lillehammer Rotary

Lillehammer Rotary - frivillighetspris

12.10.2022, Tekst og foto: Birken

Fv: Per Wangen, Sparebank 1 Gudbrandsdal, Finn Olsen og Einar Moe, Lillehammer Rotary og Eirik Torbjørnsen, Birken

Birkens frivillighetspris som deles ut tre ganger i året, ble innstiftet av Sparebank 1 Gudbrandsdal og Birken i 2022, frivillighetens år. Blant mange verdige kandidater velger vi denne gangen å tildele prisen til en lokal forening. Uten frivillig innsats og dugnader ville Birken slitt med gjennomføring av sine arrangementer. I 2022 er den samlede innsatsen på ca 8,8 årsverk, fordelt på 2.627 personer som har vært i sving med en samlet funksjonærtimetall på 15.381.

Lillehammer Rotary har stilt med dugnadsmannskaper fast siden 2016 - på ski, løp og sykkel. Foreningen har betjent matstasjon på Ingalåmi,  Birkebeinerløpet og på Sjusjøen i forbindelse med FredagsBirken ski og StafettBirken. På UngdomsBirken ski har Lillehammer Rotary gjort en flott jobb med trafikk og parkering på Sjusjøen.

I denne sammenheng ønsker vi spesielt å fremheve Einar Moe, som nærmest har hatt Ingalåmi som sitt hjertebarn.

Lillehammer Rotary jobber for et veldedig formål og dugnadspengene brukes til et uegennyttig formål, noe som virkelig er verdt å fremheve i frivillighetens år.

Sparebank 1 Gudbrandsdal og Birken gratulerer Lillehammer Rotary som verdig mottaker av Birkens frivillighetspris.

Frivillighetsprisen 2022 har gått til:

Trine Enger Grønvold

Gaute Mæhlum Olsen

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen