Nyheter

Resultatene etter fluorkontrollen er klare

Fluorkontroll ungdomsbirken ski

Tekst: NSF/Birken, Foto: NSF

Fluorkontroll av ski ble gjennomført på Sjusjøen under UngdomsBirken 10. mars. Resultatene er nå klare.

Kontrollen ble gjennomført i samarbeid med NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) i tråd med vedtak gjort av Norges Skiforbund Langrennskomiteen 21. Oktober 2018. Totalt ble det tatt 20 prøver under UngdomsBirken. NILU har testet samtlige prøver ved samarbeidende laboratorium i Tyskland for analyse. Laboratorieresultatene derfra viser følgende:


UngdomsBirken
5 prosent røde utslag
5 prosent gule utslag
90 prosent grønne utslag

Forklaring fargeutslag

Rød: Sterke indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter
Gul: Indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter
Grønn: Ingen indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter 

Kontrollen gir altså indikasjoner på at det under UngdomsBirken var minimal bruk av fluor. I tråd med langrennskomiteens vedtak vil vi følge opp overfor klubber med løpere som har blitt kontrollert.

-Først og fremst er vi fornøyd med at vi er kommet i gang med tester, noe vi oppfatter har vært etterspurt i dette holdningsskapende arbeidet, sier Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund. -Det er fint å oppleve den positive mottagelsen kontrollørene har fått, og også at det var et redusert smørefokus under hovedlandsrennet. Kontrollresultatene fra UngdomsBirken er gledelige.


Vi er fortsatt i en fase hvor testene våre utvikles, og vi kan derfor ikke med 100 prosent sikkerhet si at alle røde og gule tester indikerer bevisst bruk av fluor. Ei heller kan vi med 100 prosent sikkerhet si at alle grønne prøver er fluorfrie. Vi fortsetter nå arbeidet med utvikling av testprosedyrene ved hjelp av de erfaringer og tester som er gjort, sier Skogstad.


Sportssjef i Birken, Sølvi Amundsen Aas sier det er gledelig at foreldre og utøvere tar dette på alvor og overholder de vedtatte reglene. –Det er godt å vite både for utøvere og for oss som arrangør, at ungdommen stiller til start på like vilkår under UngdomsBirken på ski. Så skal vi skal sammen med Skiforbundet og våre samarbeidspartnere fortsette arbeidet med holdningsskapende verdier rundt bruk av fluor i Birkens arrangement.


Fluorvedtaket
Langrennskomiteen i Norges skiforbund innførte et fluorforbud i klassene til og med 16 år fra og med sesongen 2018-2019. Forbudet omfatter fluorholdige glidprodukter.

  • Det vil bli tatt stikkprøver før start i enkelte konkurranser.
  • Resultater av stikkprøver blir kommunisert til gjeldende klubb etter mottatt prøvesvar
  • Testmetoder er under utprøving og vil ikke forårsake forføyninger mot enkeltutøvere

Det er likevel både overraskende og skuffende at vi finner et såpass stort antall skipar med indikasjon på bruk av fluorprodukter under hovedlandsrennet på Gålå når forbud er innført, sier Skogstad. Les mer om saken på Skiforbundet.no

 

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen