Tilbake

Varemerket Birken

Retningslinjer for bruk av varemerkene
- Birken, Birkebeiner, Birkebeinerrennet, Birkebeinerrittet, Birkebeinerløpet og Birkebeinertrippelen ("Birken-merkene")

Birken AS er innehaver av varemerkene: Birken, Birkebeiner, Birkebeinerrennet, Birkebeinerrittet, Birkebeinerløpet og Birkebeinertrippelen.

Eiendomsretten omfatter selve ordene, samt ulike logoer knyttet til disse.

Vi opplever med jevne mellomrom at andre gjør bruk av våre varemerker, uten at vi har gitt tillatelse til det. Særlig skjer dette i tilknytningen til arrangementene våre.

For Birken AS er varemerkene av betydelig verdi, og det er svært viktig for oss at de ikke misbrukes av andre. Vi er derfor nøye med å håndheve våre varemerkerettigheter, og protesterer på all urettmessig bruk. Dette er viktig for å beholde varemerkene verdi, og også viktig overfor våre samarbeidspartnere som betaler lisens for å kunne bruke "Birken-varemerkene".

Vi i Birken bestreber oss på at arrangementene våre skal bli så bra som mulig. De inntektene vi får gjennom lisensiering av Birken-varemerkene er viktig i denne sammenhengen. Dessuten bidrar lisensinntektene til å holde kontingenten nede.

Birkebeinerselskapene er glade for at deltakelsen på arrangementene våre stadig øker. At dette kommer sportsbutikker og andre utstyrsleverandører til gode, er også hyggelig. Vi kan imidlertid ikke akseptere at varemerkene våre brukes i andres markedsføring, uten at det er avtalt med oss.

For å klargjøre hvilken bruk som er akseptabel, har vi utarbeide følgende retningslinjer:

Retningslinjer for bruk av Birken - varemerkene i annonsering
Varemerket BIRKEN og BIRKEBEINER kan ikke benyttes som navn eller betegnelser på produkter som for eksempel Birkensykkel, Birkebeinerski og lignende, uten etter avtale med Birken AS.

Varemerkene BIRKEN og BIRKEBEINER kan ikke benyttes i annonser eller annen form for markedsføring, uten etter avtale med Birken AS.

Birkens logoer kan ikke benyttes, uten etter avtale med Birken AS.

I annonser og annen markedsføring av produkter som naturlig henger sammen med det aktuelle arrangementet, kan det på nøytral måte henvises til arrangementene; Birkebeinerrennet, Birkebeinerrittet, Birkebeinerløpet og Birkebeinertrippelen. Det er kun bruk av det fulle navnet på arrangementene som aksepteres.

Det som aksepteres er henvisninger av denne typen:

  • Vi hjelper deg å velge ut ski til Birkebeinerrennet
  • Skal du sykle Birkebeinerrittet? Vi har sykkelen som passer for deg

Det aksepteres imidlertid ikke at arrangementsnavnene blir brukt som varemerke, slik som:

  • "Birkebeinerrenn-ski", "Birkebeinerrittet sykkel" mm

Vi håper alle har forståelse for at vi må verne om varemerkerettighetene våre og legger derfor til grunn at disse retningslinjene blir overholdt. Vi vil da slippe å bruke unødvendige ressurser på å slå ned på slik urettmessig bruk.

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen