Tilbake

Løypebeskrivelse Rena- Lillehammer 54 km

Start-Skramstadsetra - 9 km
Start er på Tingstadjordet 3 km vest for Rena sentrum (280 moh). Løypa går gjennom skog i stigende terreng frem til Skramstadsetra (9 km, 640 moh). Mellom Blikstadsetra og Skramstadsetra er traseen utvidet til 12 meter med 7 spor i bredden frem til Skramstadsetra. Etter Skramstadsetra er det fire spor i ca 1 km før traseen utvider seg igjen. Dette vil gi bedre flyt samt gi deltagerne en bedre opplevelse . Se film fra breddeutvidelsen

Skramstadsetra - Kvarstad - 19 km
Etter Skramstadsetra går traseen i slak stigning i glissen skog oppunder Dølfjellet (12,5 km, 820 moh) og ned til Dambua (15,5 km, til 760 moh)
Løypa fortsetter videre vestover i slak stigning over Raudfjellet (20 km, 880 moh). Videre forbi Nysætra i småkupert skoglendt terreng ned til Kvarstaddammen (28 km, 660 moh).

Kvarstad- Sjusjøen - 12 km
Fra Kvarstad går løypa i jevn stigning i skog opp mot Midtfjellet (35 km 910 moh, løypas høyeste punkt). Herfra i åpent og lett fjellterreng til Sjusjøen (40 km 880 moh).

Sjusjøen - mål (Birkebeineren Skistadion) - 14 km
Fra Sjusjøen går løypa gjennom lett skogsterreng, utforkjøringer og flatere lende ned til mål på Birkebeineren Skistadion i Lillehammer (54 km 490 moh). Ca 20 km av løypa går i fjellterreng, vesentlig snaufjell. I 2023 er det målgang på den nye arenaen på Birkebeineren Skistadion.

Antall høydemeter, akkumulert, er 1147.

Løypekjøring
Fra medio februar blir traseen kjørt i full bredde til hver helg og ved snøfall. Etter 1. mars blir kjøringen intensivert med flere løypemaskiner i sving. Konkurransesporet kjøres gjennomgående natt før arrangement. Ved snøfall rett før start blir løypa tråkket av personer som henger bak scootere. Ved behov kan det bli satt nye spor med løypemaskin underveis i arrangementet.

Uværstrasè (benyttes kun ved dårlig vær)
Uværstraseen går sør for Dambua, Raudfjellet, Bjønnåsberget og videre til Nysæteråsen. På Nysæteråsen kommer løypa inn på eksisterende trasè til Nysetra og Kvarstad. Uværstraseen er ca 6 km lengre enn dagens trasè. Dette er en reservetrasè som kun blir tatt i bruk dersom det ikke er forsvarlig å gå over Raudfjellet. Traseen vil bli tråkket en uke før, og spor vil settes dagen før rennet dersom Birkenmeteorologen mener det er sannsynlighet for uvær.

 

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen