Nyheter

Birkens frivillighetspris til Gaute Mæhlum Olsen

Gaute Olsen. frivillighetsprisen

Foto fra venstre: Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken, Gaute Mæhlum Olsen, vinner av Birkens frivllighetspris og Per Wangen fra Sparebank 1 Gudbrandsdal.

Vi gratulerer Gaute Mæhlum Olsen med Birkens frivillighetspris, gitt av Sparebanken 1 Gudbrandsdal. Prisen fikk hun utdelt under funksjonærsamling i Håkons Hall i forbindelse med Birken løpefestival.

Her er juryens begrunnelse:

Utover sitt engasjement i organisasjonskomiteen legger Gaute ned en stor dugnadsinnsats for Birken gjennom hele året.

Denne ekstra dugnadsinnsatsen kommer en klubb til gode i form av dugnadsinntekter for å drive aktiviteter for barn og unge.

Gjennom sitt engasjement, sin iver og sin dyktighet har Gaute bidratt meget sterkt til at Birken har fått på plass gode digitale kartløsninger for våre deltakere og funksjonelle løsninger til internt bruk under arrangement. Dette er en innsats ut over det man kan forvente i rollen som frivillig. Arbeidet utføres alltid raskt, med stor presisjon og velvillighet.

Vi gleder oss alltid til arrangementene med deg Gaute, du vil alltid Birkens beste!

Vi gratulerer med fortjent pris!

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen