Nyheter

Birkens hederspris til Åge Ludvigsen

Åge Ludvigsen hederspris

Tekst og foto: Birken

Birkens hederspris 2019
Birkens Hederspris deles i år ut for 12. gang. Prisen henger høyt og for å motta denne prisen må man oppfylle følgende kriterier:

«Ved tildeling av prisen skal det legges vekt på at vedkommende gjennom lengre virke har opptrådt forbilledlig og bidratt til Birkebeiner-arrangementenes anseelse og utvikling, eller på annen måte er knyttet til et eller flere av arrangementene gjennom uegennyttig innsats, medmenneskelighet og gjennom sitt eksempel er/har vært en stimulans for et eller flere av Birkenarrangementene.

Prisen skal primært tildeles for frivillig innsats og engasjement, men kan også tildeles en deltaker i et eller flere av arrangementene».

Årets prisvinner
Birkens hederspris 2019 tildeles mangeårig deltager Åge Ludvigsen!
Åge har deltatt totalt 76 ganger i et Birkenarrangement.  Det er kun 7 deltagere i historien som har flere arrangement totalt enn årets hedersprisvinner.

Han gikk sitt første Birkebeinerrenn i 1962, der han har totalt 55 deltakelser og 53 merker. Det er kun Fredrik Lütken som gjennom historien har gått flere renn – med 60 deltagelser. Årets hedersprisvinner er den deltager med flest Birken-deltagelser av ALLE som er påmeldt til årets renn.

I tillegg til å gå på ski, er årets prisvinner en habil løper. Han har deltatt i samtlige 21 Birkebeinerløp – og tatt like mange merker.

Dette er en fantastisk prestasjon som fortjener heder og ære!

Åge ble i dag overrakt blomster og diplom av Birkens daglige leder, Eirik Torbjørnsen på Skikafén på Lillehammer. 

Vi GRATULERER Åge Ludvigsen med årets hederspris og gleder oss til å se han på startstreken i mange år fremover.

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen