Nyheter

Få maks ut av treningen

Asics_SS16_TrailRunning_05_LR

Hvis du ikke har et tydelig mål, vet du heller ikke hvilken type trening du bør gjennomføre og prioritere.

Tekst: Marthe Katrine Myhre Foto: Asics

Mange har sikkert skrevet ned sine ulike treningsperioder og hva de skal inneholde. Andre har kanskje ikke spikret treningsplanen helt, men har en løsere plan i hodet. Hvor detaljert man er i treningsplanleggingen er naturlig nok veldig individuelt. En del foretrekker å bestemme hver enkelt treningsøkt ned i hver minste detalj, langt fram i tid. Andre tilpasser innholdet underveis. De sistnevnte bygger da ofte treninga si rundt et visst antall nøkkeløkter som man skal rekke over en viss tidsperiode. Dagsform, ytre forutsetninger og livets opp- og nedturer får da en større innflytelse på hva slags trening som gjennomføres på hvilke dager.

Klar og tydelig målsetning
Uansett om man velger den strikte eller den mer fleksible måten å forholde seg til treningsplaner, bør en grunnleggende forutsetning være på plass for at treninga skal bli mest mulig effektiv – en klar og tydelig målsetning. For hvis du ikke vet eksakt hva du ønsker å oppnå med treninga, risikerer du at treninga både blir uregelmessig og ineffektiv.

Hvis du ikke har et tydelig mål, vet du heller ikke hvilken type trening du bør gjennomføre og prioritere. Trener du helt og holdent etter følelsen og hva alle andre gjør, kommer du helt sikkert til å få en effekt, men du vil aldri nå ditt fulle potensiale. Treninga di kommer heller ikke til å føles som veldig viktig og integrert i hverdagen din.

Sunn fornuft inn i treningsplanen
Kunnskapen rundt trening har økt voldsomt de siste årene og interessen har vokst seg stadig sterkere. Det finnes mange store ferdiglagde treningsprogrammer for ulike målsetninger rundt omkring. Slike treningsplaner kan absolutt gi en god veiledning for alle som ikke har en trener, hvilket betyr de fleste av mosjonistene.

Forutsetningene for at disse treningsplanene skal fungere så bra som mulig, må disse tilpasses og det må inn en god dose med sunn fornuft utfra ditt eget ståsted. Ingen trener kan skrive generelle treningsråd til en stor gruppe folk og forvente seg at de skal passe perfekt for alle i gruppa. For at treningsprogrammet skal fungere i praksis, må det alltid finjusteres etter den enkeltes treningsbakgrunn. Dessuten bør den hele tiden justeres underveis.

Det avgjørende for alle som vil følge en ferdiglagd treningsplan mot en viss målsetning er å forstå når man bør holde seg til planen – og når det er tid for individuelle avvik. Her finnes det selvfølgelig ikke et enkelt svar, men ved hjelp av noen punkter i dine egne retningslinjer, kan det være enklere å gjøre ærlige beslutninger for seg selv.

• Hold deg til grunnplanen.
• Prioritere nøkkeløktene.
• Bytte om på treningsdager etter hverdagen og dagsform.
• Kjenne etter og lytte til kroppen.
• Tørr å hvile hvis du er sliten eller syk.
• Ikke ta igjen tapt trening.
• Litt er bedre enn ingenting.
• Hvis noe uforutsett dukker opp, forbered deg på alternative økter.
• Evaluere det du gjør. Gir det ønsket resultater det du gjør?
• Fokuser på helheten. Husk ernæring, restitusjon, hverdagsstress og arbeidsbelastning. Finn din optimale balanse.

Annonse
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen