Nyheter

Håper fortsatt på å gjennomføre løpet

5434_MADR2_03152

Tekst: Birken, Foto: Sportograf

Ved å flytte løpet til Birkebeineren Stadion, forenkle logistikken og legge til rette for gode hygienetiltak skal Birken kunne arrangere Birken Løpefestival på en trygg og forsvarlig måte første helga i september.

– Smittevernhensyn blir den viktigste delen av dette arrangementet. Vi i Birken ville aldri arrangert et løp i strid med gjeldende smittevernregler. Under Birkebeinerløpet skal alle deltakerne, funksjonærene og de frivillige føle seg trygge, sier Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken AS.

– Vi er sikre på at vi kan gjennomføre Birkebeinerløpet på en forsvarlig måte i september i tråd med generelle smittevernråd og avstandsregler. Så er vi selvsagt spente på hvorvidt sentrale myndighetene i løpet av august vil åpne opp for arrangement med flere enn 200 deltagere og at taket økes til minst 500 fra 1. september.

Slik ivaretas smittevernet
Rammene for Birkebeinerløpet er lagt i tett dialog med helsemyndighetene og kommuneoverlegen i Lillehammer, og det er tatt en rekke grep for å sikre at smittevernhensyn blir forsvarlig ivaretatt. I den sammenheng trekker Torbjørnsen frem at Lillehammer har helt andre forutsetninger for å kunne gjennomføre løpet innenfor smittevernreglene enn andre tilsvarende store løpsarrangementer i store byer. 

– Smittevernhensyn er den sterkeste premissgiveren for at vi får lov til å arrangere første helga i september. Birkebeinerløpet foregår i landlige omgivelser med store åpne områder og er ikke et publikumsarrangement. Det gjør at selv med flere tusen deltakere vil vi kunne opprettholde god avstand, sier Torbjørnsen.

Men selv om Birken gjør alt de kan for å legge til rette for et forsvarlig arrangement, minner Torbjørnsen om at deltakerne også har et ansvar for å sørge for at smitterisikoen blir så liten som mulig. 

– De generelle smitteverktiltakene har vist seg å ha effekt. Det blir også under Birkebeinerløpet viktig med gode hygienerutiner, å holde deg hjemme hvis du føler deg sjuk, og holde litt avstand og sosial distanse, sier han. 

Omfattende endringer
Rent praktisk er det gjort flere endringer for å etterkomme betingelsene for å kunne arrangere Birkebeinerløpet i år. 

Hele arrangementet med start og mål vil foregå på Birkebeineren Skistadion. Der er det store åpne arealer for å avvikle både start og målgang med god avstand mellom både deltakere og funksjonærer.

Med flere tusen parkeringsplasser tilknyttet arenaen, unngår arrangøren også behovet for shuttlebusser. 

Mindre puljer og forenklet tilbud på mat- og drikkestasjoner skal sørge for bedre flyt gjennom løpet, færrest mulig berøringspunkter, og unngå at det danner seg store opphopninger av mennesker, spesielt ved målgang. 

Det blir heller ingen dusj- eller garderobemuligheter, og det blir bare minimalt med premiering på stadion. Deltakerne får utdelt sine pins sammen med startnumrene, og diplomer deles ut digitalt og kan skrives ut hjemme.

– Summen av alle disse tiltakene gjør at vi skal kunne gjennomføre et trygt og godt arrangement der vi overholder alle gjeldende smittevernregler, sier Torbjørnsen. 

Oppdateringer og informasjon om arrangementet finner dere på www.birkebeiner.no.

alt til norgesferien
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen