Nyheter

Hold Birken ren

tommel opp renn 2014

Tekst og foto: Geir Olsen/Birken/Randi Bolstad

HOLD BIRKEN REN  Vær så snill – ta dette på alvor!

Til tross for gjentatte oppfordringer om å ikke kaste avfall, opplever vi dessverre at det fortsatt kastes mye geltuber og emballasje i de tidlige puljene. Det er mange som reagerer på dette – SÅ VÆR SÅ SNILL,  ta dette på alvor.
Mye avfall = skaderisiko

Når det kastes mye emballasje som geltuber, sportsernæring o.l i traseen utenom matstasjonene, innebærer det også skaderisiko for andre deltagere i tillegg til at du forsøpler. Det lar seg ikke gjøre å rydde traseen for søppel underveis i arrangementet.

Nulltoleranse for forsøpling i traseen
Det er nulltoleranse for forsøpling i traseen. For å unngå forsøpling av traseen ber vi alle om å bruke oppsatte søppelnett på matstasjonene. Registrert forsøpling i og langs traseen kan bli straffet med 15 minutter tillegg i tid. Det er kontrollposter langs løypa.

Vær en miljøvenn og hold Birken ren ved å ta med søppel til nærmeste matstasjon.

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen