Nyheter

Hvordan trene med hjerteflimmer?

Hjerteflimmerstudie bilde

Tekst: Marius Myrstad, Foto: Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Birkebeinere med atrieflimmer kan nå delta i et nytt og spennende forskningsprosjekt.

Studien NEXAF Detraining har som mål å undersøke hvordan ulik treningsintensitet påvirker sykdomsforløpet hos idrettsutøvere med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer, og er den første studien i verden i sitt slag.

Studier blant deltakere i Birken har avdekket en høy forekomst av hjertesykdommen atrieflimmer blant personer som har drevet med hard utholdenhetstrening i mange år. Men selv om atrieflimmer forekommer påfallende hyppig blant eller friske utøvere i utholdenhetsidretter, har man lite kunnskap om sykdomsforløp, sykdommens betydning og behandling av treningsrelatert atrieflimmer. NEXAF Detraining (www.nexaf.no/detraining) er verdens første studie av hvordan treningsintensitet påvirker varighet og hyppighet av anfall blant personer med treningsindusert atrieflimmer.

Under trening og i konkurranser utsettes hjertet for høye trykk og store blodvolum. Ved regelmessig trening tilpasser hjerte seg den økte belastningen ved å øke kapasiteten. Godt trente utøvere har derfor ofte større hjertekamre og tykkere hjertemuskulatur enn mindre aktive personer. Hos utholdenhetsutøvere kan de treningsutløste hjerteforandringer gi økt risiko for atrieflimmer. Atrieflimmer kan opptre som anfall eller permanent og kjennetegnes av uregelmessig og ofte unormalt rask hjerteaksjon og puls. Atrieflimmer kan gi plager som hjertebank, redusert fysisk yteevne og redusert livskvalitet.

Etter diagnosen atrieflimmer er stilt, har det vært vanlig å anbefale utøverne å redusere treningsintensiteten («detraining»). Dette er ofte ikke i tråd med hva utøveren selv ønsker. Mange leger er også i tvil om hvordan de skal håndtere råd og anbefalinger om trening hos denne gruppen atrieflimmer-pasienter.

I NEXAF Detraining-studien undersøker vi om redusert treningsintensitet i 16 uker kan redusere mengden atrieflimmer hos utholdenhetsutøvere med anfallsvis atrieflimmer. Studien ledes av Marius Myrstad ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus og har mål om å inkludere totalt 120 utøvere ved Bærum sykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim, The Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australia, og universitetssykehuset i Leuven, Belgia.

Alle deltakerne vil få implantert en liten hjerterytmemonitor under huden, som registrerer hjerterytmen kontinuerlig og kartlegger atrieflimmer gjennom hele studieperioden. Studiedeltakerne får utdelt treningsklokker og alle treningsøkter og treningsintensitet registreres ved hjelp av pulsbelte og treningsklokke. I tillegg til å måle hvor mye atrieflimmer studiedeltakerne har, kartlegges symptomer og livskvalitet. Alle deltakere undersøkes med ultralyd av hjertet, blodprøver og testing av kondisjon (maksimalt oksygenopptak) ved studiens start og slutt.

NEXAF inkluderer utøvere fra ulike idretter og flere land og vil kunne gi ny og viktig kunnskap om behandling og treningsråd til personer med treningsindusert atrieflimmer.

Studien har allerede fått stor oppmerksomhet og blant annet ble forskningsprosjektet grundig omtalt i denne artikkelen på TV2.no tidligere i år.

Hvem kan delta?
Birkebeinere og andre som trener utholdenhet minst 5 timer i uka, og har fått påvist anfall med atrieflimmer, kan delta i studien. Deltagerne får tett oppfølging av hjertespesialist.

Ta kontakt
Alle interesserte kan finne mer informasjon her. Dersom du er interessert i å delta i studien, kan du komme i kontakt med forsker-teamet via kontaktskjemaet på samme nettside.

 

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen