Nyheter

Når ting ikke blir som planlagt

SWIX-SS17-TREKKINGPOLES-26997-Edit

Hvordan skal du holde motivasjonen oppe når alle mål er utsatt.

Tekst: Barbro Sætha  Foto: Brav/Swix


Kanskje er du den som er topp motivert og full av treningsiver likevel, men for de aller fleste har dette gitt en motivasjonsknekk til å gjennomføre planlagt trening. Naturlig nok, da målsetting er en av de viktigste faktorene for å opprettholde motivasjon over tid.  

Det er ikke bare konkurranseplaner som endret seg denne våren og sommeren, men også store deler av livene til de fleste av oss.

Hele denne «totalpakken fører med seg tanker, handlinger og følelser vi ikke er vant med å kjenne på. Det er kanskje viktigere enn noen gang å holde på noen av de faste vanene og rutinene. Derfor er spørsmålet, hvordan kan du klare å opprettholde treningsmotivasjon når sesongens konkurransemål uteblir?

Heldigvis er det god grunn til å skrive om dette, nettopp fordi motivasjon ikke er noe vi har naturlig iboende i oss. Det er en ferdighet som må dyrkes, som vil variere, men som kan trenes på. Du har helt sikkert kjent dager hvor du er topp motivert til det du skal gjøre, mens andre dager er det ingenting. Vi ønsker med mental trening å nettopp ha flere dager av topp motivasjon. Det er da du presterer best.

Motivasjon – en trenbar muskel
Motivasjon er det som for oss til å gjøre en aktivitet og det som holder aktiviteten vedlike.

Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon.
Ytre motivasjon vil i de fleste tilfeller ha kort varighet og trigges av belønninger. Det betyr ikke nok for deg. Et eksempel kan være hvis noen ber deg gjennomføre et løp så får du en premie som frister. Eller ved å oppnå et bestemt resultat på jobb så får du en bonuspremie. Du kan klare å mobilisere til gjennomføring av løpet, og du synes nok jobben er givende en stund, men hvis ikke det gir deg den gleden og mestringen du trenger helt innerst så blir det kortvarig og du vil mest sannsynlig ikke fortsette.
Er du indre motivert for noe så vil det koste mindre, du trenger ikke store belønninger men ser verdien i hvorfor du gjør det på en annen måte. Du har en indre drivkraft og glede i det du holder på med.
Det vil og skal være en kombinasjon av dette.

Den aller viktigste teknikken vi bruker for å skape motivasjon er målsetting. Et sterkt, forankret mål skal gjøre deg motivert til å utføre handling. Når du tenker på målet skal det gi deg gode følelser og lyst til å gjennomføre det som skal til for å nå målet.

Motivasjon er det som får deg til å gjøre noe og det som holder det vedlike. Dette har du kanskje kjent på når du satte deg årets treningsmål? 

Det er særlig tre komponenter som er viktig for å opprettholde en sterk indre motivasjon.

 • Autonomi: Du skal selv i størst grad bestemme dine handlinger og grunnlag for handlinger.
  Vi har alle både som barn og voksen kjent på effekten av å ville utføre noe på fri vilje, kontra bli bedt om å gjøre det.
 • Kompetanse/mestring: Vær nysgjerrig, spør og lær noe nytt. Dette er en viktig for å ta eierskap til det du holder på med. Mestring gir selvtillit og gjennomføring av noe gir en god følelse.
 • Tilhørighet: Gode relasjoner, støttespillere og sparringspartnere er viktig for motivasjon.

I hvilken grad inngår disse komponentene i treningshverdagen din? Er du tilfreds med sånn det er i dag?   

Dette kan du gjøre
Til slutt i denne artikkelen vil jeg gi deg noen verktøy du bør ta i bruk når motivasjonen uteblir og ting ikke går som planlagt. Disse kan du også bruke på andre arenaer i livet. Punktene henger sammen og vil ha ringeffekt om du trener på det.

 • Kontroll: Det første som er viktig er å ha fokus på det du KAN kontrollere. Unngå at det ukontrollerbare tar styringen i for lang tid. Dette er bruk av energi og bidrar ikke til motivasjon i lengden. Du kan ikke vite hvordan situasjonen er om et år eller om en måned, men du kan ta et valg om hvordan du velger å forholde deg til den.
 • Akseptere: Aksepter situasjonen. Du skal få lov til å synes det er trist og kjedelig. Det er viktig at du slipper til følelser og tørr å kjenne på dem. Det er lov å ha perioder hvor man er ekstra sliten. Å akseptere situasjonen slik den er kan hjelpe på stressnivået, men tilbake til det som er innenfor din kontroll.
 • Raushet: Vis egenomsorg og vær raus mot deg selv. Endringer, uforutsette hendelser, nye oppgaver og gjøremål man skal forholde seg til koster mye energi. Vi er ingen supermennesker, vi trenger hvile og vi trenger å gjøre ting som gir oss energi og glede.
 • Refleksjon: Skriv ned og reflekter over spørsmål som kan gi deg personlig utvikling. Her er noen forsalg:
  - Hvordan velger du å se denne situasjonen? Hvem vil jeg være i denne situasjonen?
  - Hva kan du gjøre for deg selv?
  - Hvorfor trener jeg? Hva gir trening og fysisk aktivitet meg? På hvilken måte kan jeg bruke dette til noe som vil styrke meg? Hvilke fordeler har det? Hvilke ulemper har det?

 • Offensiv og positiv holdning. Dette vil gi deg enda et år med systematisk trening slik at du står enda bedre rustet til neste sesong. Vær ekstra bevisst på delmål. Juster planen og forventningene eller hold på de slik det er satt opp. Kan du gjennomføre konkurransen på egenhånd? Eller lage ditt eget løp den dagen? Eller skal planen endres?
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen