Nyheter

Testsyklister på sti søkes

Ultra sykkel (2)

Tekst: NINA/Birken, Foto: Birken

Studie på slitasje av sti
NINA, Norsk institutt for naturforskning gjennomfører denne sommeren en studie av slitasje på sti.

De skal sammenligne slitasje fra sykling med slitasje fra gående. Studien gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet, og er en oppfølging av Regjeringens handlingsplan for friluftsliv, som legger opp til å åpne opp for sykling på sti i nasjonalparker.

Nordseterområdet brukes som ett av studieområdene i feltstudien. Nordseter sykkelsti strekker seg fra Snultra til Melsjøhøgda. Se stravasegmentet for stien; «Sykkelstudie 2019».

Er DU testsyklisten på sti?
- Vi er interessert i så mange syklister som mulig på stien, slik at vi får et godt grunnlag for å vurdere slitasjeeffekter, sier Marianne Evju, Seniorforsker i NINA.  Vi oppfordrer deg til å legge øvingsrundene din innom dette stisegmentet i løpet av sommeren. Vi kommer til å trekke premier blant stravabrukere hver måned.

Hva gjør vi?

  • Undersøker og registrerer egenskaper ved stien (bredde, dybde, slitasjegrad mm) på en standardisert måte gjennom hele sommersesongen. Vi har mange målepunkter per sti, og målepunktene fanger opp ulike naturforhold (vått, tørt, flatt, bratt osv.).
  • Registrerer passeringer ved hjelp av ferdselstellere Vi har valgt ut stiene basert på innspill fra lokale brukere, strava mm, og vi har i hvert av studieområdene våre to stier; en som i hovedsak sykles og en som i hovedsak gås. Så bruker vi lokale kontakter og andre kanaler for å øke syklingen på de stiene som i hovedsak sykles og øke gåingen på de stiene som i hovedsak gås.
  • Gjennom feltstudien vil vi kunne fange opp hvordan ulike typer bruk og mengde bruk - under ulike naturforhold påvirker stiene.
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen