Nyheter

Utviklet gode ideer for Birken

HINN oktober

Tekst og foto: Håkon Boye Bergum. På bildet: Juryformann Eirik Torbjørnsen utroper vinnerne av innovasjonscampen

Hvordan kan Birken få flere deltagere? Flere av ideene studentene kom opp med på innovasjonscamp er så gode at de blir fulgt opp.


Innovasjonscampen er resultat av et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Birken, Ungt Entreprenørskap og Innovasjon Norge.

Over tre dager fikk førsteårsstudentene på Bachelor i organisasjon og ledelse og Bachelor i Sport Management en innføring i relevant teori samt praktiske tips, og gjennom teamarbeid kom de nitten gruppene opp med hver sin forretningside som kan bidra til vekst for Birken.

Blir utfordret til å bruke egen kunnskap

Prorektor Jens Uwe Korten som innledet campen er veldig positiv til denne måten å jobbe på.

- Innovasjonscampen er organisert som en kort og intensiv læringsperiode over tre dager der fagmiljøet samarbeider tett med eksterne aktører som er relevante for læringsmålene for emnet. I løpet av campen har studentene blitt mer kjent med sentrale aktører fra regionen og blitt utfordret til å bruke egen kunnskap opp mot relevante forretningskonsepter.

Campen besto av forelesninger og veiledning, og ble avsluttet med en pitchekonkurranse mellom de nitten gruppene med studenter. Grad av nyskaping, i hvilken grad gruppen svarte på problemstillingen, pitch og bidrag til Birken var vurderingskriteriene. Finalen besto av seks grupper som hver fikk fire minutter til å presentere sitt konsept.

Vil kontakte flere grupper i etterkant

- Dette har vært en skikkelig morsom dag. Studentene har jobbet fram flere skikkelig gode forretningsmodeller, og for Birken er det aktuelt å kontakte flere av gruppene i etterkant. Trolig kan flere av konseptene kombineres og jobbes videre med, sier juryformann og daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen.

Gruppe 11 med Christina, Eirik, Marte, Lene og Eirik gikk av med seieren med konseptet Sats Birken. Deres ide så for seg et samarbeid mellom Birken og et treningssenter som finnes i hele Norge og Norden, for eksempel Sats. På treningssenteret får deltagerne opptrening mot Birken gjennom et medlemskap på seks måneder, som også inkluderer billett til løpet og kursing i bruk av utstyr. Tanken er å få flere deltagere og økonomisk gevinst for både Birken og Sats, samt motiverte deltagere med et godt treningsgrunnlag. Målet er at en god opplevelse før og etter Birken vil sikre gjentagende deltagelse. 

 

- Alle gruppene har tatt oppgaven seriøst, og mange har kommet med nye og innovative ideer. Når flere av konseptene også blir vurdert som aktuelle for videreutvikling av oppdragsgiver så er det ekstra motiverende, også for oss som er emneansvarlige, sier høgslolelektor Gunhild Wedum.

Læringskonseptet for innovasjonscampen er et forsøk på å veve teori og praksis tett i hverandre, slik at det oppstår en direkte gjensidige påvirkning av teoretiske perspektiver, konkrete erfaringer fra ulike sektorer og utprøving av egne konsepter. Allerede 15. oktober er det ny innovasjonscamp på HINN ved studiested Rena. Korten er klar på at HINN som institusjon kan bli enda bedre på innovasjon i fremtiden.

- Vi kan legge til rette for mer samarbeid både internt og eksternt med sentrale innovasjonsaktører i bedrifter og virkemiddelapparat, samt etablere arenaer for møter og samhandling med eksterne aktører. Det er stor interesse blant flere regionale aktører om å samarbeide mer med HINNs fagmiljøer og studenter, noe som er et godt utgangspunkt.

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen