Nyheter

Please - ta med avfallet ditt!

Ren kjærlighet til Birken 940x940

30.05.2023 Foto og tekst: Birken

Hold Birken ren
Vær en Birkenvenn, vis ren kjærlighet til Birken og ta med avfallet ditt og kast det i riktig avfallsdunk!

Det er nulltoleranse for forsøpling i traseen. Ta med søppel til nærmeste matstasjon. Registrert forsøpling i og langs traseen kan bli straffet med 15 minutter tillegg i tid. Se Ren Kjærlighet til Birken

Mengden avfall pr. deltager har gått noe ned de siste årene, men det er fortsatt langt igjen. Vi som arrangør er avhengig av at DU som deltager tar et spesielt ansvar! Birken ønsker en tilnærmet 100% riktig sortering og krever derfor økt bevisthet og innsats fra våre deltakere.

GLØR og Birken sammen 
Birkens gode partner på avfallshåndtering under arrangement er Glør. -Birken er miljøsertifiserte og det betyr at vi i enda større grad må samarbeide og lage en helhetlig plan på hvordan vi sorterer og plasserer avfallsdunker og containere, sier Hege Bræin Furuli, markeds-og salgsrådgiver hos GLØR partner AS.

Avfallsdunkene er synlige rundt på arenaene og det er nå opp til deltagerne å kaste avfallet riktig.  Dunkene er merket med matavfall, glass og hermetikk, papp, plast, restavfall.

Alle avfallsdunkene kjøres ut med biler som går på biogass- som igjen er laget av det matavfallet som vi har samlet inn fra husholdninger og næringslivet i Mjøsområdet, forteller Hege fra GLØR.

Matavfallet blir også til våtgjødsel og til jord, plasten blir ny plastfolie, treverket blir kvernet og blir til ny energi og papp blir til ny papp.

Foregangsarrangør innen bærekraft - hva skal til?
- Vi i Birken må jobbe kontinuerlig med forbedring for at vi kan kalle oss en foregangsarrangør innen bærekraft.  Deltakerne, partnere og de frivillige er nøkkelen til å lykkes her. Når vi stiller disse kravene om bærekraft til oss selv, forventer vi det samme av våre funksjonærer, deltakere og samarbeidspartnere. Vi må tilrettelegge slik at de kan bli gode på det vi ber dem om, sier Jean F. Gehin i Birken.

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen