Tilbake

Birkens bærekraftmål

Birken AS har som mål å være en rollemodell for andre arrangører innen bærekraft. For å være det må virksomheten ha en gjennomtenkt plan og vi må handle deretter, både på kort og lang sikt.

Som stor nasjonal arrangør jobber vi strategisk med måloppnåelse på bærekraft på en trippel bunnlinje:

  • Økonomisk bærekraft – våre arrangement skal gi avkastning til idretten, være en sterk verdiskaper i regionen og viktig inntektskilde for frivilligheten

  • Sosial bærekraft – våre arrangement skal være for alle, gi opplevelse og mestringsfølelse, fornøyde deltakere og en stolt lokalbefolkning

  • Miljømessig bærekraft – vår virksomhet skal ta vare på naturen og legge til rette for at ditt miljøavtrykk som deltaker eller samarbeidspartner blir så lite som mulig.

En viktig forutsetning for måloppnåelse innenfor en slik trippel bunnlinje er vår forpliktelse gjennom stiftelsen FEE Norway (Foundation for environmental education), der Birken som både selskap og arrangør er sertifisert som Miljøgodkjent Arrangement.

Ordningen fokuserer på å innrette driften i bærekraftig retning, der sentrale stikkord og fokusområder er innkjøp, energiforbruk, transport, avfall og aktiv beskyttelse av mangfold og naturverdier.

At vi rydder opp etter oss og sorterer søppel er ikke noe nytt for oss. Det skulle bare mangle. Men vårt mål er altså å bli enda flinkere på en del områder og gjøre det lille ekstra som slår positivt ut når vi hvert år skal måle og evaluere vår egen innsats.

Men vi trenger hjelp – din hjelp.

Miljogodkjent_arr (002)
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen