Tilbake

Reduksjon av fotavtrykk
Vår virksomhet krever energi og produserer avfall. Vårt mål er å redusere begge faktorer mest mulig. Vi har sett på våre innkjøpsrutiner, vår avfallshåndtering og vårt energi- og vannforbruk. Vi ønsker å bli bedre på samtlige områder. For å få dette til må vi gå inn i oss selv og hente ekspertise der det trengs, der lokale renovasjonsselskapene blir viktige samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere og sponsorer deler våre målsettinger og tanker om en mer bærekraftig verden. Vi samarbeider derfor tett med dem.

Transport av deltagere er en utfordring. Vi jobber kontinuerlig mot bedre kollektive løsninger for å redusere biltransport. Dette har vi jobbet med i flere år allerede, men vi ser et betydelig forbedringspotensial.

En utfordring er våre utenlandske deltagere som vi oppfordrer til å feriere over en lengre periode i Norge eller i Europa. På den måten vil de nyttiggjøre sin flytur.

Reisevirksomheten skal ikke opphøre, men bør bli mer ansvarlig med f.eks  færre flyturer.

Hva gjør Birken?

  • Fluorfritt arrangement
  • Samarbeid med renovasjonsselskap om sortering og gjenvinning
  • Reduksjon matsvinn i samarbeid med våre leverandører
  • Økt miljøvennlig transport
  • Redusert energiforbruk
  • Reduksjon av klimautslipp
buss-shutterstock12597169 (002)
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen