Tilbake

Hvorfor innføre stakefrie soner i UngdomsBirken ski?
UngdomsBirken ski går i klassisk stil. Bakgrunnen for å innføre stakefrie soner i UngdomsBirken var at vi dessverre registrerte svært mange ungdommer i 2016 som skøytet og at vi fikk et høyt antall foreldre som klaget på dette. Skøytingen kom som en konsekvens av at ungdommene i utgangspunktet hadde tenkt å stake hele UngdomsBirken, men at de ikke klarte dette i motbakkene på blanke ski. Utfra kontroll i teknikksoner i 2016 så vi at antall ungdommer som skøytet var et sted mellom 150 og 200 løpere. Ingen ble disket men de fikk tilsnakk om å bruke riktig teknikk. 

NSF besluttet en prøveordning:
-NSF skal som minimum ha soner på alle norgescuprenn junior, stafett i NM Junior, sprint og stafett i HovedlandsrennetJuryen har den endelige avgjørelsen i forhold til den praktiske gjennomføringen på rennstedet. Skikretsene har i stor grad gjennomført ordningen under KM.

Birken har hatt en tett dialog med Skiforbundet og med bakgrunn i erfaringene så langt i sesongen, samt erfaring med tidligere gjennomføring av Ungdomsbirken ski - ble stakefrie soner innført.

Juryen er i gang med planleggingen av sonene som skal være i egnede motbakker. Mer informasjon om dette vil bli bekjentgjort nærmere renndagen. Sonene vil være tydelig merket med start og slutt.

UngdomsBirken ski skal være et breddearrangement, et arrangement  for både aktive og for de som liker å gå på tur.

 

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen