Tilbake

Birkebeinerrittet har dynamisk seeding
Det vil si at alle påmeldte som har ett seedingsgrunnlag rangeres inn på en "rankingliste" som deretter inn i puljer på ca. 200-250 startende. Det er din plass på denne rangeringslisten som til enhver tid angir foreløpig pulje og starttid. Listen er i stadig endring gjennom hele sommeren ettersom deltakere foretar omregistreringer og deltar på seedingritt.

Dette er også grunnen til at det ikke er mulig å operere med noen form for seedingtabeller på Birkebeinerrittet slik vi har på Birkebeinerrennet.
 Marginene mellom hver pulje er ofte svært små. Endelig pulje og starttid "låses" når startnummer tildeles ca. 1-2 uker før rittet.

Vi får mange spørsmål om selve omregningsformelen. Beskrivelsen under viser
at det ikke benyttes noen "fast nøkkel" for noen av rittene, men at alle rittene
blir beregnet individuelt for å oppnå mest mulig korrekt og rettferdig
seeding.

Seedingen baserer seg blant annet på at hvert seedingsritt har så mange deltakere som også sykler Birkebeinerrittet, at disse kan regnes som et representativt utvalg. Resultatene fra disse vil vise en trend, som normaliseres mot trenden fra Birkebeinerrittet. Det benyttes regler for å luke ut tilfeldig avvik. Ved å normalisere slik vil vi kunne se om deltakerne kjører relativt sett bedre eller dårligere enn i forhold til sitt eksisterende seedingsgrunnlag.

Noen ritt ser ut til å være tøffere for de svakeste på grunn av teknisk vanskelige forhold mens andre er "snillere" mot de svakere på grunn av enklere forhold og mulighet til å kjøre i felt. Dette skal ikke ha noen betydning for seedingen da det normaliseres for alle nivåer i resultatlista. Alle ritt blir normalisert slik at de er like representative for alle nivåer. Ingen ritt er enklere å seede seg opp i enn andre, og seedingrittene teller like mye som Birkebeinerrittet i så måte.

Det utarbeides en progressiv eller degressiv omregningsfaktor avhengig av rittets profil. På denne måten vil man kunne beregne om hver rytter syklet relativt sett bedre eller dårligere enn sine tider fra tidligere Birkebeinerritt eller tidligere seedingritt.

Ved å omregne til en normalisert, "teoretisk tid", vil vi kunne rangere alle påmeldte uavhengig av hvilket ritt de har sin beste "teoretiske tid" fra. - Det er kun den beste "teoretiske tiden" som teller. Det er din plass på denne rangeringslisten som til enhver tid angir foreløpig pulje og starttid. Listen er i stadig endring gjennom hele sommeren ettersom deltakere foretar omregistreringer og deltar på seedingritt.

Dette er også grunnen til at det ikke er mulig å operere med noen form for seedingtabeller på Birkebeinerrittet slik vi har på Birkebeinerrennet. Står du f.eks ranket på plass 2050 på listen en gitt dato i mai gir det en pulje og en starttid - når nye deltakere kommer til og seedes inn over deg vil du forskyves nedover på listen, pulje og starttid kan dermed også endres.

Rangeringslisten oppdateres en gang pr dag fra og med midten av juli. Endelige puljer og starttider "låses" når startnummer tildeles ca. 1-2 uker før rittet og vil vises på ditt startkort som du da kan laste ned fra Min Side.

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen