Tilbake

Ansvar og samspill
Birken er en ideell organisasjon hvor overskuddet i sin helhet går tilbake til idretten i regionen og til de lokale idrettslagene Lillehammer Skiklub, Rena Idrettslag og Lillehammer Cykleklubb.

Vi er helt avhengig av frivillighet, dugnad og et godt samarbeid med lokalsamfunnet for å få gjennomført våre arrangement.  I retur så bidrar vi med kroner og øre til lag og foreninger i tillegg til å skape merverdi for det lokale næringsliv. Vi jobber kontinuerlig med å øke våre bidrag.

Vår økonomi er ingen hemmelighet og vi synes at vår inntekts- og kostnadsstruktur forteller mye om vår virksomhet.
Birken er opptatt av å maksimere verdiskapning som vår virksomheten genererer i andre næringer.

Inntekter, diagram, Birken 2019
kostnader, diagram 2019

Hva gjør Birken?

  • Verdiskapning av Birkens virksomhet – økt bidrag til regionen
  • Frivillighet – vårt bidrag til foreningslivet skal øke i takt med antall deltagere
  • Opplæring med holdning, kunnskap og anvendelse til ansatte, frivillige for å nå bærekraftsmål
  • Vi velger å samarbeide med partnere som deler våre målsettinger og som har en tydelig bærekraft startegi.
Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen